Nytt år, nya ambitioner

Så har det blivit 2015, och för det här året har jag om inte ett löfte så en föresats. Jag ska börja skriva här igen. Minst en gång i veckan. Det kommer inte bara att bli Ryssland, för det är tyvärr alldeles för lite Ryssland i mitt liv just nu, utan mestadels kommer det nog att handla om tillvaron som diversearbetare i den östgötska kulturforskningsbranschen. Tillsvidare, men den tillvaron varar förhoppningsvis inte för evigt.