Verdun är symbolen för vad?

När det var dags att åka till den stora kulturstudiekonferensen Crossroads i Paris blev jag hastigt sjuk. Som tur var blev jag även hastigt frisk igen, men då hade planet redan gått utan mig. Några nya flygbiljetter vara svåra att uppbåda, och istället blev det till att ta sig till Paris tågledes. Så istället för en rapport från konferensen, kommer lite om en avstickare på vägen hem. För bland fullbokade snabbtågsavgångar visade det sig att en lämplig lokaltågsväg gick via Verdun.

Verdun var sannerligen ett fascinerande besöksmål. En pittoresk liten stad som i fordom var känd för ett fördrag från 843 som delade upp Karl den stores imperium, men det är inte stadens medeltida historia som lockar besökare idag. Staden har blivit helt synonym med det stora slag som stod här 1916. Slaget pågick under nästan hela året, och förlusterna var enorma. Uppemot en miljon män sårades, och drygt 300 000 dog. Förlusterna fördelade sig ganska jämnt mellan Tyskland och Frankrike.

Slaget vid Verdun slutade tillslut med fransk seger, och Verdun har ända sedan slaget pågick varit en viktig fransk symbol. Förutom slagets omfattning fanns det kanske två huvudanledningar till det: ett rotationssystem där befällhavaren inte ville skicka någon enhet mer än en gång till helvetet i Verdun gjorde att nästan hela den franska armén kom att tjänstgöra där. Dessutom var det ett slag som Frankrike stred på egen hand, utan de allierade, och det var alltså en alltigenom fransk angelägenhet. (Engelsmännen har ju å sin sida Somme som sin stora symbol.) Förstörelsen var så stor att området efter kriget, till skillnad från vad som var brukligt på västfronten, inte byggdes upp eller togs i bruk igen. Idag är det främst besöksmål, och bussturer till slagfälten affischeras tydligt redan utanför stadens lilla turistbyrå.

Efter kriget blev Verdun en nationell fransk symbol. Kyrkogårdarna och det stora ossuariet i Duoaumont byggdes som minnesmärken över specifikt franska ben, men sedan dess så har tiderna förändrats. Efter ännu ett krig gick sedan den fransk-tyska förbrödringen som på räls. Visserligen är det en ensam fransk trikolor framför ossuariet, men det framställs nu som en gemensam viloplats för de stupade oavsett nationalitet (Vilket det i praktiken förmodligen hela tiden var, då det kunde vara svårt att avgöra vilka kvarlevor som var franska och vilka som var tyska). Och över ruinforten vajar Tysklands och Frankrikes flaggor tillsammans med EU:s stjärncirkel.

Berättelsen behöver alltså skrivas om, från nationalism till gemenskap, och ett slående försök till omformulering kan du hitta på en skylt vid ett minnesmärke rest åttioårsminnet av stilleståndet 1918. På den engelska versionen (den finns även på tyska och franska) kan man läsa:

… came to  this sacred, solemn place to pay Homage with all their Heart to the Brave men whose Sacrifice has permitted Europe to come into existence. … as a token of their gratitude, they respectfully mixed together some soil from their homeland with that of Verdun, immortalised and still impregnated with their ancestors’ blood. For remembrance, they planted three Trees, the trees of Peace, of Freedom and of Human Rights, eternal, fundamental, Values for the World to live in Harmony, and the symbol of which is Verdun !

Även om man bortser från versaliseringen, så finns det annat märkligt i texten. Första värdskriget har blivit en kamp för ett enat Europa, och visserligen är det fridfullt där bland träden, men skylten står i en utplånad by och marken som är gropig av nedslagskratrar talar ett helt annat språk än harmoni.

[slideshow]

—————————-

Om Verdun som franskt kulturarv kan man läsa i Antoine Prosts Verdun som ingår i band III av det stora verk redigerat av Pierre Nora som på engelska går under namnet Realms of Memory.