Brev till Göteborgs universitet

Undervisningen i flera språk, bland annat ryska, hotas vid Göteborgs universitet, om detta kunde bland annat DN meddela igår. En mycket tråkig nyhet tycker jag. Inspirerad av min vän Venanzio som skriver mycket väl om grekiskans betydelse beslöt jag mig därför att skicka ett brev till ledningen för Göteborgs universitet och humanistiska fakulteten.

Bästa rektor, prorektor, dekanus och prodekanus!

Jag nåddes igår av nyheten att Göteborgs universitet planerar att lägga ned undervisningen i antik grekiska, fornkyrkoslaviska, italienska och ryska från och med budgetåret 2013. Det var en mycket tråkig nyhet tycker jag, inte bara som alumn från Göteborgs universitet. Att språkens ställning tycks försvagas är problem som får bredare konsekvenser, och jag skulle därför vilja skriva några rader om det av dessa språk som står mig närmast: ryskan.

Jag förstår att situationen varit bekymmersam med bland annat ekonomiskt underskott och vikande studentunderlag, och att universitet ibland ställs inför svåra prioriteringar, men jag tycker att den specialiseringstanke som kan anas i underlaget är beklaglig. I rapporten hänvisas bland annat till att andra lärosäten i landet har starkare miljöer i slaviska språk och Östeuropaforskning. Bland annat nämns Södertörns högskola, som visserligen har en forskarskola inriktad på Östersjöområdet men som så vitt jag vet inte erbjuder någon undervisning i ryska.

Jag har alltså själv min grundutbildning från Göteborgs universitet, bland annat med studier på det som då var den slaviska institutionen. Ryska var dock aldrig mitt huvudämne, utan mina studier var företrädesvis på samhällsvetenskapliga fakulteten, men mina studier i ryska har varit avgörande för att jag ska kunna bedriva den forskning som jag gör idag. Hade inte ryska erbjudits vid det lärosäte där jag bedrev mina huvudsakliga studier hade jag aldrig börjat studera språket. Det är mer än beklagligt om inte Sveriges största universitet anser sig ha möjlighet att ge undervisning i vårt största grannspråk.

I rapporten nämns också som ett problem att få studenter fortsätter bortom de grundläggande stadierna. Jag var en av dessa studenter, som sedan fördjupat mina kunskaper i ryska på annat håll, men grunden fick jag i Göteborg och utan den hade inte någon fördjupning kunnat ske. Och för att universitetet ska kunna erbjuda grundkurser behövs de högre stadierna. En språkvetenskaplig utbildning kan vara av stor glädje även för andra än framtida filologer.

Den egna kombination av ämnen som jag kunde sätta samman på Göteborgs universitet har jag haft stor glädje av. Jag hoppas innerligt att mitt gamla lärosäte, för vilket mitt hjärta ännu klappar starkt, ska fortsätta att erbjuda både den bredd och det djup som anstår ett universitet av den digniteten.

Vänliga hälsingar och varma välgångsönskningar

Johanna Dahlin

doktorand på Tema kultur och samhälle

Linköpings universitet

Studenterna vill naturligtvis inte heller bli av med sina ämnen, och de i ryska har dragit igång en namninsamling som kan besökas här och en lista som omfattar alla språken finns här. Skriv under, eller skicka ett eget brev till Göteborgs universitet!

4 reaktion på “Brev till Göteborgs universitet

Kommentarer inaktiverade.