På skidor längs Volchofronten

Utmed_spren

Det är tidig lördagsmorgon, precis i gryningen. Vi har anlänt stationen Apraksin och går längs järnvägsspåren för att komma ut på vägen till Tortolovo. Det är -20 grader och framför oss har vi sedan 16 kilometer på skidor utmed Volchovfronten där några av de hårdaste striderna om Leningrad stod 1941-43.