Mer eller mindre naturskönt belägna minnesmärken

I ett industriområde på gränsen mellan Kirovskij och Moskovskij rajon i södra S:t Petersburg ligger Juzjnoje voinskoje kladbisjtje inklämt, en av stadens otaliga krigskyrkogårdar. Gravarna överskuggas av de omgivande fabrikerna och syns knappt i den djupa snön, men flera har besökts och bekransats helt nyligen.