Ärade veteraner

Nu stärker vi stödet till de svenska veteranerna basunerar försvarsminister Sten Tolgfors ut på DN debatt idag. Får man föreslå en studieresa österut? Kanske inte just vad gäller det sociala skyddsnät som artikeln delvis handlar om, men Tolgfors pratar också om symboliska erkännanden:

Regeringen kommer att instifta en regeringens belöningsmedalj för särskilt berömvärda internationella insatser. Försvarsmakten kommer att införa en särskild medalj för dem som skadats i strid. Ett minnesmonument kommer att skapas för att hedra alla svenska veteraner. Den 29 maj, som är den internationella fredssoldatdagen, kommer att instiftas som en gemensam minnesdag för alla svenska veteraner.

Hälften av en väldekorerad veterans medaljskörd

Om det är något som står högt i kurs i Ryssland, så är det symbolisk aktning av veteraner. Särskilt veteranerna från stora fosterländska kriget. De har en hel del materiella fördelar också, extra pension och gratis förmåner, men uppskattningen är i mycket symboliskt.

I den kult av andra världskriget (stora fosterländska kriget) som pågått i Sovjetunionen sedan krigsslutet, och särskilt sedan 1965 har veteranerna en mycket viktig roll. Mycket av historieförmedlingen sköttes av ögonvittnesskildringar i skolor och liknande. Och monument och medaljer finns det hur mycket som helst, och nya produceras ständigt. Ryssland har flera högtider med veterananknytning, men vi kan väl främst lyfta fram 23 februari som är dagen för fosterlandets försvarare. Tolgfors borde kunna få inspirationen att flöda efter ett studiebesök i t.ex. Moskva.