Femöringen

Nevskij pjatatjok är ett område vid Nevas strand, nära flodens början i Ladoga, ca 200 meter gånger 2 km (pjatatjok kallades femkopeksmynten och används överfört om en liten yta).  Fåglarna kvittrar, allt är intensivt nyutslaget grönt och Neva flyter fram glittrande i den för dagen strålande solen. Det här lilla området var skådeplatsen för några av de mest intensiva striderna på östfronten. Och trots den fridfulla ytan behöver man inte skrapa särskilt djupt för att se spåren av det. Man behöver faktiskt inte skrapa alls. Ängen är gropig, full av kratrar från detonerade sprängladdningar.  Överallt ligger rostiga metallföremål: taggtråd, köttkvarnar, delar av handgranater. Här och var kan man se rester av skor. Och överallt är det spår av utgrävningar. Sökförband har under många minnesvakter grävt fram och begravt kvarlevorna av stupade soldater, men spåren  är nog inte främst deras för jag tror de återställer efter sig. Nevskij pjatatjok besöks dessvärre också av  plundrare som gräver efter främst amunition och vapen och efterlämnar inte bara gropar, utan också uppgrävda benknotor och föremål  som de inte brytt sig om liggande kvar på ängen.

taggis