Bastardsvärmare

Läsning av avhandlingsmanus ger oväntade nya kunskaper. Dagens ord är sÃ¥ledes bastardsvärmare. Enligt Länstyrelsen i Kronoberg är Bastardsvärmare ”vackert färgade fjärilar som är knutna till det öppna, smÃ¥skaligt brukade kulturlandskapet. De trivs pÃ¥ ljusa och varma ängar och varje art är anpassad till en speciell växt. […] I takt med att den landskapstypen försvinner minskar även bastardsvärmarna kraftigt.” Vari det bastardiska ligger är dock för mig fortfarande oklart.