Den ryska NGO lagen

Den ryska lagen om frivilligorganisationer som undertecknades av presidenten i januari förra året har fått mycket (negativ) uppmärksamhet för att den ger organisationerna mindre utrymme att verka. Det har påpekats att många andra länder, som Finland och Frankrike om jag minns rätt, har en lika hård lagstiftning. Problemet är alltså inte egentligen lagen, utan tillämpningen. Men uppenbarligen är det något fel på skrivningen om en lag lämnar så stort utrymme för godtycke och en sådan tillämpning som de ryska myndigheterna demonstrerat. Vilket återigen visar hur rättsosäkerheten är ett av Rysslands största problem.

Nu senast är det International Youth Human Rights Movement (YHRM) som rÃ¥kat illa ut. Vilket bland annat Amanda skrivit om för länge sedan, se Djävla gubbdjävlar i uniform och Pressmeddelande frÃ¥n MPD. Stora organisationer har ofta en viss tröghet, men nu har Amnesty International gjort ett offentligt uttalande, Russian Federation: Flaws in the law on NGOs more and more visible, om NGO-lagen och YHRM, en organisation som man haft en hel del samarbete med. I uttalandet skriver Amnesty bland annat att ”the implementation of the law reveals that changes to it are urgently needed.” Amnesty skriver ocksÃ¥ att man fÃ¥tt information att lagen kan komma att omarbetas av Rysslands parlament under hösten. LÃ¥t oss hoppas det, och att inte alltför mÃ¥nga organisationer rÃ¥kar illa ut innan dess.

5 reaktion på “Den ryska NGO lagen

 1. Jag kan inte tänka mig, att Finland skulle kunna ha en jämförbar lag, har inte heller sett något sådant i finska artiklar om den ryska lagen. Har du någon källa för den uppgiften?

 2. Hmm, jag kan ju minnas fel och det var något helt annat land. Ska kolla upp det vid tillfälle.

 3. Det kan ha varit från denna artikel i Moscow Times som jag fick uppgiften om Finlands lagstiftning:http://www.ngowatch.org/articles.php?id=154
  (via ngowatch eftersom deras eget arkiv kostar pengar) Hur väl informerade Moscow Times är vågar jag inte gå i god för, men det är en intressant artikel.

  Om vi utgÃ¥r frÃ¥n att de har rätt har ocksÃ¥ artikelns förutsägelse om lagen besannats: ”Still, very much depends not on the wording but on how the law is applied”. Om det nu är sÃ¥ att Finland har en liknande lag som Ryssland visar det ju ändÃ¥ tydligt skillnaderna länderna, där det i Finland inte upplevs som ett problem av organisationerna och det är ingen som misstänker nÃ¥gra auktoritära baktankar.

 4. Intressant. Jag ska se om jag kan få ytterligare information om detta från Finland. Känns inte bekant, som Koivisto sa häromdan.

 5. Nu har jag kollat lite närmare. Parallellen som Lavrov drar handlar tydligen inte om utländsk finansiering (vid första anblick hittar jag inget om sådant i finska föreningslagen), utan om den här paragrafen:

  Underrätten på en förenings hemort kan på talan av inrikesministeriet, allmän åklagare eller en föreningsmedlem förklara föreningen upplöst, om den utövar verksamhet

  1) som väsentligt strider mot lag eller god sed,

  2) som väsentligt strider mot dess syfte enligt stadgarna, eller om

  3) föreningen utövar verksamhet i strid med tillstånd som avses i 4 § eller i strid med 35 § 3 mom.

  Paragraferna som nämns i punkt 3 lyder som följer:

  4 §
  Tillståndsplikt

  Föreningar vars verksamhet omfattar övning i bruk av skjutvapen och som inte skall finnas endast för jakt får inte bildas utan tillstånd av länsstyrelsen.

  35 §
  Styrelsen

  /—/

  mom 3

  Styrelseordföranden skall vara bosatt i Finland, om inte Patent- och registerstyrelsen beviljar dispens. Om föreningens egentliga syfte är att påverka politiska angelägenheter, får endast personer som är bosatta i Finland vara medlemmar av styrelsen. (1.11.2002/894)

  Jag tycker inte detta är direkt jämförbart med ryska lagen, där det bland annat stÃ¥r att en förening inte fÃ¥r verka ”mot Rysslands nationella intressen”, vad det nu kan tänkas betyda. Men visst, ”väsentligt strider mot god sed” skulle kunna tolkas lite hur som helst, om man hade varit pÃ¥ det humöret.

  Hela finska föreningslagen finns här.

Kommentarer inaktiverade.