Värt att bry sig?

I Sverige blir det nästan krigsrubriker när valdeltagandet bara är på runt 80%, i Ryssland har Novaja Gazeta en liten notis om en opinionsundersökning som visar att nästan var fjärde ryssländare inte ens känner till att det är parlamentsval i december. Kunskapen om valen är högre i Petersburg och Moskva (87%) än på landsbyggden (72%). Hur många av de som känner till att det är val, tycker att det är någon mening att rösta? Jag har aldrig träffat människor som är så cyniska vad gäller politik som i Ryssland, kanske har de också anledning att vara det men det gör knappast saken bättre.