Europadomstolen vs. Ryssland

Av Europarådets 46-medlemsländer är Ryssland det med flest fall i Europadomstolen rapporterar St Petersburg times. Därför vill Valerij Zorkin, ordförande i konstitutionsdomstolen, ha lagstiftning som omöjliggör för ryssländare att gå till Europadomstolen innan alla inhemska juridiska möjligheter är uttömda. Han (och många med honom) är förgrymmad på det ökande antalet fall som involverar ryssländska medborgare i Europadomstolen och framförallt på antalet fall som Ryssland förlorar.

Det senaste fallet rör Ruslan Alichadzjiev, talman i tjetjenska parlamentet under sent 1990-tal, som är försvunnen efter att ha kvarhÃ¥llits i maj 2000. Ur Amnestys pressmeddelande: ”The European Court held that Ruslan Alikhadzhiev must be presumed dead following unacknowledged detention, and that liability for his presumed death is attributable to the Russian government.”

Det finns ett stort antal fall som fortfarande behandlas i europadomstolen som rör Tjetjenien, något som kan indikera en frustration med det inhemska rättsystemet. Det är naturligtvis ingen rolig bild Ryssland som dessa domar ger. De visar både på skalan av övergreppen i Tjetjenien och myndigheternas ovilja att utreda dessa. Att försöka hindra medborgarna från att söka rättvisa hos tredje part ser väl dock knappast så värst mycket bättre ut.