Dagens iaktagelse

På strandvägen såg jag tidigare idag två ryska damer i fotriktiga skor. Det tror jag aldrig att jag sett tidigare. Är en fördom på väg att krossas?