Harsprånget

För några veckor sedan svängde jag av E45 mellan Jokkmokk och Porjus vid Harsprångsfallen. Jag kan inte sluta tänka på dem. De var uppskyltade med en prydlig sevärdhetskringla, men Harsprångsfallen är ett besöksmål som inte finns.

Fallen finns inte, de försvann med kraftverket som invigdes 1951. Älvfåran är i det närmaste torrlagd, en smal rännil, några bäckar runt omkring. Vid utsiktsplatsen över de tomma fallen ser man inte själva kraftverket, men dammen. Den uppsatta infotavlan talar om fallen, om hur de en gång lockade turister. Den förmedlar ett minne av något som som civilisationen tämjt och lagt under sig. På spången ner mot fallet finns en minnessten över de som miste livet i bygget av kraftverket. Makten över vattnets kraft kostade.

DSC_0400Det du egentligen besöker finns inte, det måste du föreställa dig. Du måste själv tänka dig storforsen som dundrar fram. På parkeringsplatsen syns kraftverket bakom ett skjul och stenhög. Högspänningsledningarna sprakar (och får mig att tänka på Gajtolovo).

På vägen tillbaka svänger jag av E45åt andra hållet. Där en annan sevärdhetsskylt pekar mot Harsprångets samhäle. Också det här är ett besöksmål som inte finns. Samhället hyste arbetarna och deras familjer under bygget av kraftverket. Som mest bodde här 2100 personer. Vattenrallarna flyttade vidare, samhället – som aldrig var tänkt att vara permanent – monterades ned. Uppsatta skyltar visar var gator, hus och service en gång fanns. ”Butiksbyggnad” står det på en rostig skylt som nästan drunknar i träd och buskar. Här finns också en infotavla som frammanar minnet av civilisationen som naturen försökt lägga under sig. Minnet av en tid med helt annan syn på samhällsbyggnad.

Harsprånget är inte på något sätt unikt. Samhällen i anslutning till vattenkraftbyggen eller gruvdrift byggdes på många håll. Se Van Pelt Fotos bilder från Laver utanförÄlvsbyn som vi besökte några dagar tidigare. Samhället monterades ned när gruvan stängde. Nu vill Boliden öppna gruvan igen. Om det blir så — Länsstyrelsen har sagt nej — är jag ganska säker på att de inte kommer att bygga upp samhället.

http://vanpeltfoto.tumblr.com/post/126989103029/laver-a-ghost-town-about-50-kilometres-from